ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

ÇINAR

DİYARBAKIR İLİ ÇINAR İLÇESİ
ÇINAR İLÇE TANITIM
çınar
diyarbakır çınar
çınar diyarbakır
çınar resimler
çınar fotoğraflar
çınar manzaralar
çınar görüntüler
çınar video
çınar spor
çınar haber
çınar harita
çınar tarihi eserleri
çınar tarihi mekanlar
çınar tarihi yerleri
çınar höyükler
çınar ulaşım
çınar iklim
çınar turizm
çınar yurt
çınar otel
çınar pansiyon
çınar konaklama
çınar konut
çınar emlak
çınar daire
çınar arsa
çınar lojman
çınar toki
çınar satılık
çınar kiralık
çınar sağlık
çınar hastahanesi
çınar devlet hastahanesi
çınar kaymakamlık
çınar belediye
çınar nüfus
çınar emniyet
çınar meb
çınar eğitim
çınar okul
çınar kurs
çınar lisesi
çınar ekonomi
çınar sanayi
çınar ticaret
çınar tarım
çınar hayvancılık
çınar düğünleri
çınar dağları
çınar yemekleri
çınar akarsuları
çınar doğa
çınar gezi
çınar tatil
çınar kültür
çınar sanat
çınar 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyarbakır merkeze bağlı şirin bir köy olan Çınar 23 Haziran 1937 yılında bağımsız ilçe haline gelmiştir.
Birçok uygarlığa yerleşim merkezi olan Çınar Diyarbakır İl Merkezine en yakın (32 km) coğrafi açıdan Diyarbakır'ın en büyük (1952 km2) Nüfus açısından da dördüncü büyük (57 bin) şirin bir ilçesidir.88 köy ve 2 belediyesi vardır. Çınar, coğrafi yapı bakımından iki bölüme ayrılır. Doğusu düz ve geniş bir ovalık, batısı ise dağlık ve engebeli arazilerden oluşur.
Diyarbakır'a 32 km. uzaklıkta olup, deniz seviyesinden yüksekliği 660 m., yüzölçümü ise 1952 kilometre karedir. Çınar, kuzeybatıdan Diyarbakır İl Merkezi, batıdan Şanlı Urfa'nın Siverek, Viranşehir ilçesi, Güney ve güneybatıdan Mardin İli'nin Mazıdağı ve Derik İlçeleriyle doğudan Mardin Savur İlçesi ve ile bağlı Bismil ilçesiyle komşudur.
 ÇINAR İLÇE TARİH
 ÇINAR BELEDİYESİNDEN ALINTIDIR
 Çınar ilçesinin tarihçesi, Diyarbakır İli tarihçesine paralel bir durum arz eder. İlçe birçok uygarlığa yerleşim merkezi olmuştur. İlçedeki bazı köy isimlerinden İlçemizin çok eski bir yerleşim biri¬mi olduğu ortaya çıkmaktadır.
İlçemize bağlı ‘Huri-Hurik’ (Sırımkesen Köyü) ile Beneklitaş Köyüne doğru geçit veren ‘Bestahuriyan’ (Huri¬ler Deresi)’nin Milattan önce 1500 – 3000 yılları arasında bu yöreye egemen olan ‘Huri Devleti’ zamanından izler taşıdığı anlaşılmaktadır.
Yöreye sonraları Mitaniler, M.Ö. 1250 lerde ise Asurların egemen ol¬dukları anlaşılmaktadır. Yöre, daha sonra Medler, Persler, Makedonya, Selevkoslar ve Partların egemenliğine girmiştir. M.Ö.3. yüzyılda Roma egemenliğine girmiş ve Roma egemenliği, M.S.4.yüzyıla kadar sürmüştür. Hazreti Ömer döneminde 639 da İslam Egemenliğine,
1085’te Sultan ‘Berkyaruk’ zamanında Selçukluların egemenliğine gir¬di. Daha sonra İnaloğulları, Artukoğulları ve Eyyubilerin Egemenli¬ğinde kalan yöre daha sonra Anadolu Selçukları,İlhanlı ve Timur ege¬menliğine girdi. Yönetimi Timur’dan alan Akkoyunlular 1502 de Safavi Hükümdarı Şah İsmail’e yenilince, yörenin hakimiyeti Safevilere geç¬tiyse de halk bu hakimiyeti tanımayıp Yavuz Sultan Selim’e bağlılık¬larını belirtti.
Çaldıran Seferinden sonra 1515 te Osmanlı İmparator¬luğuna bağlanan bölgede 1.Dünya Savaşından sonra düşman işgali olma¬mıştır Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyarbakır merkeze bağlı şirin bir köy olan Çınar 23 Haziran 1937 yılında,
3223 sayılı kanun ile bağım¬sız ilçe haline gelmiştir. Önceleri adı Melkis olup merkezi daha son¬ra Hanakpınar Köyü yakınlarına taşınan ilçenin, 1937 den önce adı ‘Akpınar’ ve ‘Hanakpınar’ olarak bilinmekteydi. İlçe 1939 -1950 ara¬sında Bulgaristan ve Kudüs’ten gelen göçmenlerin bölgeye yerleşmele¬ri ile büyümüş ve gelişmeye başlamıştır.
 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre, nüfusu 58.583, köy sayısı 92’yi bulan ilçe, Diyarbakır İlinin şirin ilçele¬rinden biri olmuştur. İlçemizin geçmişini simgeleyen belli başlı ta¬rihi eserler Pir İbrahim mağarası, Kale’i Zerzevan, Hıdır kalesi ile Güzelşeyh kasrı’dır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyarbakır merkeze bağlı şirin bir köy olan Çınar 23 Haziran
1937 yılında, 3223 sayılı kanun ile bağım­sız ilçe haline gelmiştir. Önceleri adı Melkis olup merkezi daha sonra Hanakpınar Köyü yakınlarına taşınan ilçenin, 1937 den önce adı ‘Akpınar’ ve ‘Hanakpınar’ olarak bilinmekteydi. İlçe 1939 -1950 ara­sında Bulgaristan ve Kudüs’ten gelen göçmenlerin bölgeye yerleşmeleri ile büyümüş ve gelişmeye başlamıştır.
2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre, nüfusu 58.583, köy sayısı 92’yi bulan ilçe, Diyarbakır ilinin şirin ilçele­rinden biri olmuştur. İlçemizin geçmişini simgeleyen belli başlı tarihi eserler Pir İbrahim mağarası, Kale’i Zerzevan, Hıdır kalesi ile Güzelşeyh kasrı’dır. Çınar küçük bir köy iken, 1937 yılında 3223 sayılı Kanunla ba­ğımsız bir İlçe haline gelmiştir.
 İlçe merkezi 6 mahalleden teşekkül etmiş olup, ilçemize bağlı 1 belde, 92 köy ve bu köylerimize bağ­lı 72 adet mezra ile 16 kom’dan oluşmakta iken, 5216 sayılı yasayla 20 köyümüz ve bağlısının tüzel kişiliği kaldırılarak il merkezine bağlı mahalleye dönüştürülmesi sonucu, halen 1 belde, 72 köy, 58 mezra ve 14 kom’dan oluşmaktadır. Ayrılan köylerin 12′sinin talebi ve İçişleri Bakanlı’nın omnayı ile 12 köy ve bağlısı 8 mezra köy statüsü ile yeniden
Çınar’a bağlanmış olup köy sayısı 84′e mezra sayısı ise 66′ya yükselmiştir. Değişiklik doğrultusunda Mülki sınırların yeniden belirlenmesini müteakip, coğrafi ve envanter bilgilerinin yeniden tespitine ihtiyaç olacaktır. İlçede 25.10.2005 tarihinden bu yana Kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven görev yapmaktadır.
ÇINAR İLÇE COĞRAFYA
Çınar’ın coğrafi yapısı İlçemiz Diyarbakır havzasının güney kesiminde Diyarbakır Mardin arasında yer almaktadır. İlçenin kuzeybatısında Diyarbakır İl Merkezi,batısında Şanlıurfa/Siverek ve Viranşehir; Güney ve Güneybatısında Mardin/Mazıdağı ve Derik; Doğusunda ise Mardin/Savur ve Diyarbakır Bismil İlçeleri vardır.
1.952 Km²’lik yüzölçümüyle coğrafi alan itibariyle Diyarbakır’ın en büyük ilçesidir. Rakımı 660 metreolan İlçenin Diyarbakır Merkezine olan uzaklığı 32 km.dir. Kışın kabarıp yazın kuruyan akarsulardan başka önemli a­karsu olarak Göksu Çayı ile Dilaver Çayı vardır. Durgun su kaynakları olarak ise Beş­pınar, Yukarı Ortaviran ve Künreş Göletleri ve Göksu Barajı vardır. İlçede yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve yağışlı olan
 karasal bir iklim hakim olup, yıllık ortalama yağış miktarı 400 metreküptür. İlçeye bağlı Ballıbaba Köyü yakınlarında zengin fosfat yataklarına rastlanmıştır. İlçe merkezi 6 mahalleden oluşup 1 Belde, 72 Köy, 58 mezra ve 14 Kom’dan oluşan bir ilçe şeklindedir. İlçede geniş araziler bulunmaktadır. İlçemizde tarım ve hayvancılık ilçe ekonomisinin en önemli bölümlerini oluşturmaktadır. İlçe topraklarının % 46′sı tarıma elverişli bölümden oluşmaktadır.
 Bölgede açılan Göksu Barajı’nın hizmete girmesiyle sulu tarımda da büyük ilerleme kaydedilmiştir. Çınar ilçesinde başlıca tarım ürünleri Pamuk, Pirinç, Buğday, Arpa, Mercimek ve Nohut’tur. Yine ilçemiz sınırları içerisinde bir bölümü kalan Karacadağ bölümü de yaşayan Halk özellikle Hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlamaktadır. İlçe Merkezinin ortasında Özellikle sınır Ticaretinin çok gelişmiş olduğu Irak ve Suriye’den gelen araçların
Transit yol olarak kullandıkları yol olan ve Mardin’i Diyarbakır’a bağlayan yol geçmektedir. Çınar ilçesinin merkezinde ve bazı bölgelerinde yeşil Akdeniz maki tipi ağaçlık bölgeler bulunmaktadır. Çınar son yıllarda açılan barajlarla birlikte ileriki yıllar için Yeşil bir çehreye hazırlanmaktadır. Çınar İlçe sınırından geçen Dicle Nehri kıyılarında ve Reşan çayı etrafında bulunan kısımlarda birçok çeşit ağaca rastlamak mümkündür.
 ÇINAR İLÇE EKONOMİ
 Ekonomik durum İlçemiz ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayanmaktadır. Toplam 1.952.000 dekarlık alanımızın 903.900 dekarlık (% 46) bölümü tarıma elverişlidir. Bu alanın 816.830 dekarlık alanında susuz, 87.070 Dekarlık alanda ise sulu tarım yapılmaktadır. Başlıca tarım ürünleri: Pamuk, Pirinç, Buğday, Arpa, Mercimek ve Nohut’tur. İlçemizin Karacadağ yöresinde hayvancılık yaygındır. Henüz modern ve kültür ırkı hayvancılık gelişmemiştir.
Ziraat Bankası Şubesi: 1954 yılında faaliyete geçmiştir. Banka son dönemlerde alınan özelleştirme kararı doğrultusunda şube vasfını yitirerek, büro konumuna getirilmiştir. Halen 6 personeli mevcut olup, Banka kuruma ait müstakil ve 2 lojmanlı binada hizmet vermektedir. Son altı aylık dönemde, her türlü bankacılık hizmetlerinin yanında ilçedeki pamuk ekicilerine
 Pamuk Destekleme primleri ödenmekte, çiftçilere değişik kredi olanağı sağlanmış, ve tarımsal araç-gereç alımlarıyla ilgili talepler incelenerek kredi olanaklarından yararlandırılmışlardır. Tarım Kredi Kooperatifi Şubesi: Malatya Bölge Birliğine bağlı olarak 1985 yılında hizmete açılmış olup, 57 köyden 1.052 üyesi bulunmaktadır. Halen 3 sözleşmeli personelle hizmet verilmekte olup,
 birime ait araç bulunmamaktadır. T.M.O. Ajans Müdürlüğü: İlçemizde hizmet vermekte olan Birimde, halen 1 Müdür, 6 Sözleşmeli personel, 3 güvenlik görevlisi ve 2 sigortalı personel olmak üzere toplam 12 personelle hizmet vermektedir. Kurum 1 idare binası, 10 lojmana sahip olup, 60 tonluk baskül ve 10.000 ton kapasiteli iki adet yatay deposu ile malzeme ve su depoları bulunmaktadır. Çınar’ın tarihi dokusu Mirac Memkeze Çınar ilçesinin tarihçesi,
Diyarbakır İli tarihçesine paralel bir durum arz eder. İlçe birçok uygarlığa yerleşim merkezi olmuştur. İlçedeki bazı köy isimlerinden İlçemizin çok eski bir yerleşim biri­mi olduğu ortaya çıkmaktadır. İlçemize bağlı ‘Huri-Hurik’ (Sırımkesen Köyü) ile Beneklitaş Köyüne doğru geçit veren ‘Bestahuriyan’ (Huri­ler Deresi)’nin Milattan önce 1500 – 3000 yılları arasında bu yöreye egemen olan ‘Huri Devleti’ zamanından izler taşıdığı anlaşılmaktadır. Yöreye sonraları Mitaniler, M.Ö. 1250 lerde ise Asurların egemen ol­dukları anlaşılmaktadır. Yöre, daha sonra
Medler, Persler, Makedonya, Selevkoslar ve Partların egemenliğine girmiştir. M.Ö.3. yüzyılda Roma egemenliğine girmiş ve Roma egemenliği, M.S.4.yüzyıla kadar sürmüştür. Hazreti Ömer döneminde 639 da İslam Egemenliğine, 1085’te Sultan ‘Berkyaruk’ zamanında Selçukluların egemenliğine gir­di. Daha sonra İnaloğulları, Artukoğulları ve Eyyubilerin Egemenli­ğinde kalan yöre daha sonra Anadolu Selçukları,İlhanlı ve Timur ege­menliğine girdi. Yönetimi
Timur’dan alan Akkoyunlular 1502 de Safavi Hükümdarı Şah İsmail’e yenilince, yörenin hakimiyeti Safevilere geç­tiyse de halk bu hakimiyeti tanımayıp Yavuz Sultan Selim’e bağlılık­larını belirtti. Çaldıran Seferinden sonra 1515 te Osmanlı İmparator­luğuna bağlanan bölgede 1.Dünya Savaşından sonra düşman işgali olma­mıştır.
 Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyarbakır merkeze bağlı şirin bir köy olan Çınar 23 Haziran 1937 yılında, 3223 sayılı kanun ile bağım­sız ilçe haline gelmiştir. Önceleri adı Melkis olup merkezi daha son­ra Hanakpınar Köyü yakınlarına taşınan ilçenin, 1937 den önce adı ‘Akpınar’ ve ‘Hanakpınar’ olarak bilinmekteydi. İlçe 1939 -1950 ara­sında Bulgaristan
ve Kudüs’ten gelen göçmenlerin bölgeye yerleşmele­ri ile büyümüş ve gelişmeye başlamıştır. 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre, nüfusu 58.583, köy sayısı 92’yi bulan ilçe, Diyarbakır İlinin şirin ilçele­rinden biri olmuştur. İlçemizin geçmişini simgeleyen belli başlı ta­rihi eserler Pir İbrahim mağarası, Kale’i Zerzevan, Hıdır kalesi ile Güzelşeyh kasrı’dır.
ÇINAR İLÇE TARİHİ MEKANLAR
 Çınarın Tarihini Aydınlatacak Mekânlar 1-İlçeye bağlı Hur-Hurik (Sırımkesen köyü) ile bu köyün batısına düşen ve Beneklitaş Köyüne doğru geçit veren Bestahuriyan (Huriler deresi) M.Ö. hüküm süren Huri Devletinin bir yerleşim merkezi olduğu sanılmaktadır. 2-Keza Asurlular zamanında Toşhan-Toşhana adıyla anılan bir şehir olduğu biliniyor. Bu şehrin İlçenin kuzey doğusunda yer alan Altınakar köyü civarında Tavşantepe adı verilen höyük olduğu sanılıyor.
 3-İlçenin güney doğusunu ile doğusunu kaplayan Kikan ovasının da adını Asur Krallıklarından “Kikia” nın adından aldığı tahmin ediliyor. 4-Karacadağın güney tarafı Mahal-Mitanan (yani Mitinaların yeri ve yurdu) adını taşır ki halk arasında Mahal Metinan diye söylenir. Buradan hareketle bu yörenin de Mitanni’lerin bir yerleşim merkezi olduğu söylenebilir. 5-ilçeye bağlı aşağı konak ile s.şeyhmus arasında bulunan Harebe halin de bulunan ve KELE diye anılan
 bu yer bir tepenin başındadır. Mağaralardaki evleri ve çeşme olarak kullanılan su mağaralarıyla geçmişte yaşanmış halkın yaşam mücadelesi göz önündedir. Tarihe ve rivayete göre Kureyş aşiretinin yaşadığı bölgedir.eski adı Kale-i Zerzavan olan bölge günümüzde koruma altında olmadığından yıkılmaya başlamıştır. 6-Aşağıkonak ta bulunan karaçay bölgesinde ise sırayla çift kapılı mağara ,süleyman ağa mağarası ,xırbı bıro,görülmeye değer yerlerdir.
ÇINAR İLÇE TARİHİ ESERLERİ
 Çınarın tarihi eserleri 1-Süleyman Ağa Mağaraları: Aşağıkonak köyü yakınlarında Göksu çayı kenarında halk arasında Karaçay denilen bölgededir. Kayalık olan yüksek bir dağ oyularak odalar açılmıştır.2000 yıl öncesi izlerini taşımaktadır. Rivayete göre burada Süleyman Ağa adında birinin oturduğundan Süleyman ağa mağaraları denilmektedir. 2-Şikeftan Mağaraları: Aşağıkonak köyü yakınlarında Göksu çayı kenarındadır. Süleyman Ağa mağaraları tipinde olup, aynı döneme aittir. 3-Kale-İ Zerzevan: Diyarbakır-Mardin Karayolu üzerinde olup, Demirölçek köyünün 1 Km. yakınındadır.
 Çevrenin en yüksek tepesi üzerinde kurulmuştur. Eskiden yer yer 70 metre yüksekliğinde surlarla çevrili olan Kaleden günümüze sadece kalenin ve konutların yıkılmış duvarları kalmıştır. Genel olarak Silifke’deki uzunca burç yerleşimini anmaktadır. Kalede yaşayanların içme suyu ihtiyaçlarını karşıladıkları Diyarbakır-Mardin Karayolu kenarında geçen dereye inen yeraltı tüneli kapanmıştır. İpek yolu üzerinde kurulan bu kalenin Karakol görevi gördüğü tahmin edilmektedir. Kalenin ve surların taş boyları2 metre,dar kenarları ise yarımşar metrelik dikdörtgen bloklardır.Ama çevre de yaşayan vatandaşlar yapılarda kullanmak üzere bu taşları götürmektedirler.
 4-Aktepe Minaresi:Aktepe köyündedir.Osmanlı döneminde kaldığı tahmin edilmektedir.Küllahı olamayan kesme taştan minarenin ait olduğu caminin birkaç kenar duvarı da yanında bulunmaktadır. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğünce tescili yapılmıştır. 5-mardin yol üzerinde bulunan göksu barajının alt kısmında bulunan H.kale mağarası çınarın en büyük ve uzun mağarasıdır.
 ÇINAR İLÇE HÖYÜKLER
 Höyükler 1-Pornak Höyüğü: Beşpınar Köyü Murattaşı (Pornak) mezrasındadır. Yüksekliği fazla olmayan ama geniş bir alan kaplayan höyük hakkında kesin bir bilgi yoktur, Höyüğün toprağından faydalanmak isteyen köylülerce yapılan kazılarda çanak ve çömlek parçalarına ve sikkelere rastlanmışlardır. Höyük Diyarbakır Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Müdürlüğünce Arkeolojik Sit alanı olarak tescili yapılmıştır. 2-Kazıktepe Höyüğü: Kazıktepe Köyündedir.Uzaktan bakıldığında bir piramidi andıran bir görünüşe sahiptir.
Höyük hakkında kesin bir bilgi yoktur. Höyük Diyarbakır Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Müdürlüğünce Arkeolojik Sit alanı olarak tescili yapılmıştır. 3-Şığre-Tepe: Yuvacık köyüne bağlı Tekkaynak mezrasındadır. Pornak Höyüğü biçimindedir. Tepe hakkında kesin bir bilgi yoktur. 4-Tavşantepe Höyüğü: Altınakar köyü yakınındadır. Pornak Höyüğüne benzemektedir. Höyük hakkında kesin bir bilgi yoktur. Höyük Diyarbakır Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Müdürlüğünce Arkeolojik Sit alanı olarak tescili yapılmıştır 5-İncirtepe Höyüğü: Pornak ve Tavşantepe Höyüğüne benzemektedir. Höyük hakkında kesin bir bilgi yoktur. Höyük Diyarbakır Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Müdürlüğünce Arkeolojik Sit alanı olarak tescili yapılmıştır. 6-Aktepe Höyüğü: Aktepe Köyündedir. Pornak, Tavşantepe ve İntirtepe Höyüklerine benzemektedir. Höyük hakkında kesin bir bilgi yoktur. Höyük Diyarbakır Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Müdürlüğünce Arkeolojik Sit alanı olarak tescili yapılmıştır. Pornak, Tavşantepe, İncirtepe ve Aktepe Höyükleri aynı hizada olduklarından eskiden haberleşme aracı olarak ta kullanıldığı düşünülebilir.
  ÇINAR İLÇE NÜFUS
 Çınar’ın Belde Köy ve Nüfusları TOPLAM ERKEK KADIN İLÇE TOPLAMI 50.450 25.339 25.111 ÇINAR MERKEZ 11.634 5.809 5.825 Ağaçsever- botikan 1.093 536 557 Akçomak-berbero 356 179 177 Aktepe -axtepe 135 74 61 Alabaş-îğliyan 1.068 536 532 Alancık-guhan 346 159 187 Altınakaral-tunxerê 156 80 76 Arafat 191 98 93 Aşağı Mollaali 210 103 107 Aşağıkonak-xanik 1.969 1.017 952 Avdalı- bîrabazin 593 321 272 Ayveri 1.011 490 521 Bağacık 876 416 460 Ballıbaba – lugûs 784 378 406 Başaklı – hucetî 1.643 839 804 Başalan - 1.474 743 731 Bayırkonağı- korî 462 232 230 Belenli -omeran 422 209 213 Bellitaş xirbêsitîl 527 277 250 Beneklitaş – keldiz 572 300 272 Beşpınar 1.315 648 667 Bilmece- golberan 128 64 64 Bira Mehmet Ağa
 167 87 80 Boğazören 704 347 357 Bozçalı - dîkenî 279 131 148 Bulutçeker – kubîk 732 358 374 Buyuransu – şembeko 632 299 333 Çakırkaya – dêlgur 908 432 476 Çakırtutmaz 177 89 88 Çataltarla- binema 88 39 49 Çeltikaltı – kubeyşî 88 47 41 Çınarköy 831 399 432 Çömçeli – husîka 1.443 699 744 Çukurbaşı – ruber 210 104 106 Demirölçek- kelezerzewan 486 249 237 Dikmencik- gundik 27 13 14 Dişlibaşak – bulbulkaya 566 272 294 Düzova - kerhita 636 318 318 Ekinveren – bahterî 129 56 73 Filizören – herzemî 294 147 147 Göktepe- molapolat 921 432 489 Görece – darê 398 194 204 Gümüştaş – kerecine 815 400 415 Gürses - 20 10 10 Halıören – harawara 967 473 494 Halkapınar –
 mubarekî 488 237 251 Harabe 263 126 137 Hasköy - xasê 203 97 106 Höyükdibi – melkîş 227 121 106 İnanöz 764 400 364 İncirtepe – tilarap 299 144 155 Karababa – gelî 543 282 261 Karabudak – sîpyag 649 333 316 Karaçevre – cobîn 1.665 827 838 Karalar 181 77 104 Karasungur -nahırtmaç 1.915 951 964 Kazıktepe 87 44 43 Kılıçkaya – kerik 1.538 727 811 Kırkağaç 247 120 127 Köksalan 234 116 118 Kubacık 241 112 129 Kuruyaz – caferîkı 396 194 202 Kutluk – qitîn 122 64 58 Kuyuluhöyük – herbelu 289 134 155 Kürekli - kanîspî 330 159 171 Leblebitaş – çepelya 1.091 535 556 Meydanköy – şorşip 505 254 251 Ortaşar - elwendî 902 442 460 Öncülü – xitmêran 174 83 91 Özgider - direjik 361 186 175 Özyar – xatunê 301 154 147 Ovabağ - Qilwan 1.011 500 511 Pembeviran 428 198 230
 Selyazı – meşitkê 147 60 87 Sevindik – hacitan 1.030 482 548 Sırımkeser – hurhurik 396 199 197 Soğansuyu 431 212 219 Solmaz - nîvê 288 134 154 Sürendal – celika 574 281 293 Şekerören 153 74 79 Şeyhçoban 195 98 97 Şükürlü 551 266 285 Taşhelvası- bedurlu 335 163 172 Tekkaynak 78 41 37 Tilver 441 228 213 Toraman – harmanî 398 202 196 Yaprakbaşı – barî 1.708 832 876 Yarımkaş – kanîpanîk 501 232 269 Yeşilbağ 809 423 386 Yeşiltaş 525 253 272 Yıllarca 930 456 474 Yazçiçeği – herberu 637 306 331 Yukarıortaören 601 296 305 Yuvacık 1.513 752 761
Kale-i zerzevan.jpg
Ağaçsever • Akçomak • Aktepe • Alabaş • Alancık • Altınakar • Arafat • Aşağıkonak • Aşağımollaali • Avdalı • Ayveri • Bağacık • Ballıbaba • Başaklı • Bayırkonağı • Belenli • Bellitaş • Beneklitaş • Beşpınar • Bilmece • Biramehmetağa • Boğazören • Bozçalı • Bulutçeker • Buyuransu • Çakırkaya • Çataltarla • Çeltikaltı • Çınarköy • Çömçeli • Çukurbaşı • Demirölçek • Dikmencik • Dişlibaşak • Düzova • Ekinveren • Filizören • Göktepe • Görece • Gümüştaş • Gürses • Halıören • Halkapınar • Harabe • Hasköy • Höyükdibi • İnanöz • İncirtepe • Kabahıdır • Karababa • Karabudak • Karaçevre • Karalar • Karasungur • Kazıktepe • Kılıçkaya • Köksalan • Kubacık • Kuruyazı • Kutluk • Kuyuluhöyük • Kürekli • Leblebitaş • Meydanköy • Ortaşar • Ovabağ • Öncülü • Özyar • Pınaroğlu • Selyazı • Sevindik • Sırımkesen • Soğansuyu • Solmaz • Sürendal • Şekerören • Şeyhçoban • Şükürlü • Taşhelvası • Tilver • Toraman • Uzgider • Uzunbahçe • Yaprakbaşı • Yarımkaş • Yazçiçeği • Yeşilbağ • Yeşiltaş • Yıllarca • Yukarımollaali • Yukarıortaören • Yuvacık